Xuất bản thông tin

Báo cáo tháng 01.2015

Báo cáo tháng 01.2015

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
XÃ XUÂN SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:27 /BC-TTHTCĐ Xuân Sơn, ngày 25 tháng 01 năm 2015


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2015

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 01/2015
1. Thuận lợi:
+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương và ủng hộ nhiệt tình của ban chỉ huy các thôn.
+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.
+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền địa phương .
2. Khó khăn:
+ Kinh phí còn hạn hẹp nên việc mở các lớp tập huấn cho nhân dân còn hạn chế.
+ Do nhận thức của một số người dân chưa cao nên việc huy động người dân đến lớp chưa được đông.
II. Kết quả tổ chức thực hiện:

TT Thời gian Nội dung bồi dưỡng Số người tham gia Kết quả Kinh phí
1 25/12/2014 Tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi, bà mẹ có thai 85 Tốt Không
2 25-26/ 12/2014 Trường tiểu học Xuân Sơn kiểm tra học kì I 478 Tốt Không
3 29/12/2014 Trường Tiểu học quyên góp ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt 466 Tốt 1.500.000
4 29-31/ 12/2014 Trường THCS kiểm tra học kì I 345 Tốt Không
5 04/01/2015 Hợp tác xã nông nghiệp làm việc thôn Mễ Sơn tổ chức quy hoạch 3 ha để sản xuất mô hình giống lúa Thiên ưu 8 do công ty Giống cây trồng Trung ương sản xuất 85 Tốt 16.000.000
6 05/01/2015 Hợp tác xã nông nghiệp cung ứng thóc giống chất lương cao các loại cho các thôn 95 Tốt Không
7 06/01/2015 Đảng bộ xã Xuân Sơn "Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015" 30 Tốt Không
8 11/01/2015 Chi bộ thôn 2 và thôn4 "Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015" 80 Tốt 3.000.000
9 12/01/2015 Chi bộ thôn 3 "Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015" 30 Tốt Không
10 13/01/2015 Hội nghị tổng kết công tác MTTQ và các đoàn thể năm 2014- Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 158 Tốt 25.500.000
11 15/01/2015 Hội đồng nhân dân xã Xuân Sơn tổ chức kỳ họp thứ XII HĐND xã khóaXIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016 165 Tốt 27.500.000
12 15/01/2015 Tiểu học tổ chức khai mạc Giải điền kinh cấp trường 446 Tốt Không
13 16/01/2015 Chi bộ thôn Đông Sơn "Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015" 28 Tốt 930.000
14 16/01/2015 Mần non tổ chức chuyên đề " Nâng cao phát triển vận động cho trẻ mầm non" 35 Tốt Không
15 17/01/2015 Chi bộ thôn Mễ Sơn "Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015" 55 Tốt 1.880.000
16 18/01/2015 Chi bộ thôn Xuân Cầm "Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015" 38 Tốt 1.050.000
17 19/01/2015 Chi bộ thôn 1 "Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015" 35 Tốt 1.100.000
18 19/01/2015 Trường Tiểu học sơ kết kì I; Hưởng ứng chương trình "Nụ cười Hạ Long" 458 Tốt Không
19 19/01/2015 UBND họp triển khai vv " Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường đón nhận Nghị định thành lập thị xã Đông Triều và đón xuân Ất mùi 2015" 156 Tốt Không
20 20/01/2015 Tổng vệ sinh môi trường trên đia bàn xã Xuân Sơn để đón nhận Nghị định thành lập thị xã Đông Triều và đón xuân Ất mùi 2015" 456 Tốt Không

III. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động của TTHTCĐ trong tháng 02/2015
1. Dự kiến các hoạt động:
- Tiếp tục chỉ đạo các thôn thông báo đôn đốc nhân dân dọn vệ sinh đồng ruộng cày ải , đánh chuột trong dịp đổ ải để bảo vệ sản xuất.
- Tổ chức cho nhân dân thu hoạch và tiêu thụ cây khoai tây ATLANTIC vụ đông.
- Tổ chức mô hình sản xuất 3 ha giốngng lúa Thiên ưu 8 tại vùng Cu Ca thôn Mễ Sơn.
- Đoàn thanh niên tiếp tục phối kết hợp với Ban văn hóa chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao Mừng Đảng – Mừng Xuân.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc nhân dân hiến đất, hiến vật kiến trúc và ủng hộ kinh phí để xây lại vật kiến trúc cho những hộ hiến đất.
- Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch tăng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết cổ truyền.
- Trạm y tế. HTX vệ sinh môi trường tăng cường các hoạt động phối hợp với các ngành, đoàn thể, thôn xóm tuyên truyền, phong chống dịch bệnh vệ sinh môi trường theo kế hoạch. Trạm y tế tham mưu cho UBND xã thành lập tổ kiểm tra vệ sinh ATTP, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu để phục vụ nhân dân trong dip Tết.
- Tổ chức hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm2014, phát động, tổ chức đăng kí thi đua năm 2015.
- Công an và Ban chỉ huy Quân sự tham mưu cho UBND tổ chức hội nghị tổng kết công tác an ninh quân sự năm 2014.
- Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho nhân dân trong xã Xuân Sơn quyết tâm thức hiện chỉ thị số 406/TTg và Nghị định số 36/NĐ-CP về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán tàng trữ, vận chuyển đốt pháo và thả đền trời trước và sau Tết nguyên đán.
- Tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân về nội dung bảo vệ môi trường giữ xanh – sạch – đẹp chuẩn bị đón Nghi định thành lập thị xã Đông Triều và Tết nguyên đán Ất Mùi .
- Tuyên truyền ý thức cho mọi người về thực hiện đón xuân Ất Mùi lành mạnh, tiết kiệm và vui vẻ.
- Tiếp tục tìm hiểu nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn.
2. Thời gian tổ chức:
- Tháng 02 năm 2015.
3. Hình thức tổ chức:
- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã;
- Trung tâm HTCĐ xã Xuân Sơn phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện;
4. Kinh phí:
- Kinh phí hoạt động của các ban ngành và xã hội hóa.
III. Các đề xuất, kiến nghị:
- Không.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Lưu TT. T.M TRUNG TÂM HTCĐ
GIÁM ĐỐC


(Đã ký)
Nguyễn Công Miên