Xuất bản thông tin

Đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp phường Xuân Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp phường Xuân Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Luật HTX số 23/2012/QH 13 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; Công văn 445/KT ngày 03/12/2015 của phòng Kinh tế thị xã Đông Triều về Hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong chuyển đổi HTX hoạt động theo luật HTX năm 2012 và tổ chức Đại hội thành viên HTX nông nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết số 18 – NQ/ĐU ngày 01/01/2016 của Đảng ủy phường Xuân Sơn về phương hướng nhiệm vụ năm 2016.


      Trong 2 ngày từ 07/5/2016 đến 08/5/2016 tại UBND phường Xuân Sơn đã diễn ra Đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp phường Xuân Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

     Về dự Đại hội có đồng chí Đặng Văn Diềm thị ủy viên - trưởng phòng kinh tế thị xã Đông Triều; Đồng chí Nguyễn Văn Kỳ thị ủy viên – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường; trưởng phó các đoàn thể, công chức bán chuyên trách; Hợp đồng của ủy ban, Công an phường, bảo vệ dân trí; Lãnh đạo 3 trường (Mầm non, Tiểu học, THCS); Lãnh đạo Trạm Y tế; Lãnh đạo HTX vệ sinh môi trường phường Xuân Sơn; Lãnh đạo HTX chất lượng cao Hoa Phong; Nguyên chủ nhiệm HTX Nông nghiệp phường Xuân Sơn qua các thời kỳ; Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng các khu, trưởng ban công tác mặt trận các khu trên địa bàn phường; Công ty TNHH 1 thành viên Thủy Lợi Đông Triều, cùng 110 đại biểu là thành viên HTX.

    Trong Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTXDV nông nghiệp nhiệm kỳ 2011 – 2016; Xây dựng mục tiêu, giải pháp phát triển HTX nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong điều kiện chuyển đổi HTX theo luật HTX 2012 và phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường; Chuyển đổi mô hình HTX hoạt động theo luật HTX 2012 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX và hiệu quả kinh tế hợp tác. Đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của HTX góp phần hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn, thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong buổi Đại hội cũng đã bầu cử được Chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hình ảnh đại hội:

Toàn cảnh đại hội

 

Đ/c: Nguyễn Văn Kỳ - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

chủ tịch UBND phường phát biểu và chỉ đạo

 

Đ/c: Nguyễn Văn Nghĩa  - Chủ nhiệm HTX

 

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát HTX SXKD DVNN

nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

*** Hồng Hạnh ***