Xuất bản thông tin

Đối thoại chính sách liên quan đến trẻ em

Đối thoại chính sách liên quan đến trẻ em

Căn cứ thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh và tổ chức AC Thụy Điển (Adoptions Centrum) ngày 20/4/2014.
Căn cứ kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh phí dự án "Tăng cường sự tham gia của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Quảng Ninh vào quá trình ra quyết định về những vấn đề có liên quan" 6 tháng đầu năm đã được Văn phòng dự án AC Thụy Điển phê duyệt.


       Sáng ngày 13/5/2016 Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội LHPN thị xã Đông Triều và Hội LHPN phường Xuân Sơn tổ chức buổi "Đối thoại chính sách liên quan đến trẻ em". Về dự buổi đối thoại có đ/c Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban Kinh tế Hội LHPN tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Hưng – Phó trưởng phòng tư pháp thị xã; đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhâm – Phó chủ tịch Hội LHPN thị xã; và cán bộ Phòng thương binh xã hội thị xã; đ/c Nguyễn Văn Tiến  - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường; đ/c Nguyễn Công Miên – Phó chủ tịch UBND phường; đ/c Nguyễn Thị Mai – Chủ tịch Hội LHPN phường; các đồng chí lãnh đạo UBND phường cùng toàn thể đại diện cha mẹ/ người nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường Xuân Sơn.

        Buổi đối thoại nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của chính quyền, các ngành liên quan và cha mẹ/ người nuôi dưỡng trẻ trong việc thực hiện Quyền trẻ em tại địa phương và gia đình. Và tạo điều kiện để cha mẹ/ người nuôi dưỡng dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong vùng dự án có cơ hội được trao đổi, chia sẻ trực tiếp với lãnh đạo chính quyền và các ngành có liên quan về quyền trẻ em. Bên cạnh đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng hoàn cảnh thực tế của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, làm cơ sở để đề xuất xây dựng hoặc điều chỉnh, bổ sung một số chính sách nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em tại địa phương.

         Trong buổi đối thoại những người đại diện cha mẹ/ người nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đã hỏi về các chế độ đối với trẻ, nuôi dưỡng trẻ. Các ban ngành đã trả lời, giải đáp, những thắc mắc về chế độ chính sách của trẻ cũng như người nuôi trẻ theo đúng quy định của nhà nước.

         Buổi đối thoại đã đảm bảo được tính dân chủ, công khai, minh bạch trên tinh thần hợp tác, xây dựng "Vì lợi ích tốt nhất của trẻ".

 

Hình ảnh buổi đối thoại:

 

Toàn cảnh buổi đối thoại về trẻ em

 

Đ/c: Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban Kinh tế Hội LHPN tỉnh

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hưng – Phó trưởng phòng tư pháp thị xã

 

 

Đại diện người nuôi trẻ

 

*** Hồng Hạnh ***