Xuất bản thông tin

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 - phường Xuân Sơn

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 - phường Xuân Sơn

Chiều ngày 15/4/2016, tại Hội trường Đảng ủy phường Xuân Sơn Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường Xuân Sơn, tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.


           Chiều ngày 15/4/2016, tại Hội trường Đảng ủy phường Xuân Sơn Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường Xuân Sơn, tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Về dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy; Hội đồng bầu cử; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức thành viên của MT phường; Các đại biểu mời Ông Nguyễn Văn Kỳ - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường; Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó bí thư, chủ tịch HĐND phường, CT hội đồng bầu cử phường; Ông Nguyễn Công Miên - Phó chủ tịch UBND phường;

           Hội nghị đã "Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường khóa XX (nhiệm kỳ 2016-2021) được các đơn vị, tổ chức giới thiệu" và "Thảo luận, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021".

Thông qua dự kiến danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường, về cơ cấu, số lượng, thành phần người ứng cử .

Hội nghị thảo luận thống nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa XX.

           Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất với dự kiến số người đưa ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 của UBMTTQ phường là 13 người. Chốt danh sách chính thức tham gia ứng cử là 43 người.

 

Hình ảnh tuyên truyền ngày bầu cử tại UBND phường

 

Hình ảnh tuyên truyền ngày bầu cử tại khu Mễ Sơn

 

* * * Hồng Hạnh * * *