Xuất bản thông tin

KỲ HỌP THỨ 15 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG XUÂN SƠN KHÓA XIX

KỲ HỌP THỨ 15 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG XUÂN SƠN KHÓA XIX

Sáng ngày, 15/01/2016 tai hội trường UBND phường Xuân Sơn đã diễn ra kỳ họp HĐND thứ 15 khóa XIX về dự hội nghị có Đ/C Nguyễn Văn Kỳ - Thị ủy viên, Bí thư, Chủ tịch UBNDphường; các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, các vị đại biểu HĐND phường, Chủ tịch MTTQ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cũng về dự đông đủ.

   Các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND phường đọc báo cáo  về tình hình phát triển kinh tế xã hội và kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND phường năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016; Báo cáo tình hình thưc hiện thu chi ngân sách năm 2015, phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2016, phương án phân bổ và các giải pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2016; Báo cáo của UBMTTQ phường và các tổ chức thành viên tham gia xây dượng chính quyền năm 2015, nhiệm vụ trong tâm năm 2016; Báo cáo của UBND phường và đơn vị liên quan về kết quả giải quyết và trả lời ý kiến của cử tri với kỳ họp thứ 14 HĐND khóa XIX…..

    Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND phường năm 2016, về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 phường Xuân Sơn; nghe thông báo của UB MTTQ phường về công tác xây dựng chính quyền năm 2016 và nghe đồng chí Bí thư đảng ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm 2015, Hội đồng nhân dân phường đã làm tốt vai trò giám sát, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND phường đạt hiệu quả, các ý kiến của cử trí đã được cấp trên quan tâm và xem xét giải quyết. Trong thời gian chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 2011 - 2016, với vai trò giám sát, HĐND phường cùng với UBND cần tập giải quyết một só vấn đề còn tồn tại, những kiến nghị của cử tri cần giải quyết kịp thời, không để kéo dài thời gian. Qua đó góp phần đẩy mạnh việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng địa phương giai đoạn 2011 - 2016./.

     Cuối cùng, chủ tọa kỳ họp tổng hợp ý kiến trao đổi tiếp thu và bế mạc kỳ họp thứ 15 - HĐND phường Xuân Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016./.

Một số hình ảnhtrong hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đ/C PCT UBND phường đọc báo cáo

 

 

TTHTCĐ