Xuất bản thông tin

PHƯỜNG XUÂN SƠN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

PHƯỜNG XUÂN SƠN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng ủy phường Xuân sơn, ngày 6-7/10/2015, tại UBND phường Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2015. Tham dự tập huấn có đồng chí BCH Đảng bộ, trưởng các đoàn thể phường, ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức Đảng, nhằm cung cấp cho các đồng chí tham gia cấp ủy, cán bộ theo dõi công tác kiểm tra, giám sát các cấp những kiến thức cơ bản về công tác này để mỗi đồng chí làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực  hiện nhiệm vụ đối với Đảng bộ, Chi bộ.

      Từ thực trạng trên, Đảng ủy phường tổ chức tập huấn công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát với những yêu cầu đặt ra gồm: Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ phải nắm chắc các quy định hướng dẫn, thi hành Điều lệ Đảng; hiểu rõ về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng mà trọng tâm là Chi bộ và công tác xây dựng Đảng ở chi bộ; những quy định,  hướng dẫn  của Đảng ủy về công tác đảng vụ; nắm chắc nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, những đồng chí trực tiếp làm công tác kiểm tra phải nắm chắc các quy định của  Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; tự kiểm tra, giám sát; nghiệp vụ công tác kiểm tra khi tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

     Để đạt được những yêu cầu trên, tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, những quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra giám sát của Đảng…đề cấp ủy các đơn vị triển khai và tiếp tục thực hiện tốt ở mỗi Chi bộ. Ngoài ra, chương trình còn lồng ghép tập huấn nâng cao năng lực chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm của các cấp ủy Đảng.

     Bên cạnh đó, cần tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin và những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại đơn vị qua từng chuyên đề để từ đó thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ để khắc phục những khó khăn, vướng mắc ở mỗi chi bộ trong thời gian tới.

 Hình ảnh trong hội nghị

 

 

TTHTCĐ