Xuất bản thông tin

Trường Mầm non Xuân Sơn đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016

Trường Mầm non Xuân Sơn đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2016. Trường Mầm non Xuân Sơn đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016 theo kế hoạch.

Hội thi diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2016, tham gia hội thi gồm có 20 giáo viên đến từ 2 tổ chuyên môn của nhà trường.

Hội thi là một trong những hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng của nhà trường. Thông qua hội thi nhằm giúp giáo viên trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp dạy học; khuyến khích sự chủ động, sáng tạo trong phong trào tự học tập, rèn luyện nâng cao chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Hội thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên khẳng định bản thân, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong dạy học.

 Kết quả 20/20 giáo viên đăng ký dự thi đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:

                                                                               * * * Hồng Hạnh * * *