Xuất bản thông tin

Trường Mầm non Xuân Sơn tăng cường công tác Phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Trường Mầm non Xuân Sơn tăng cường công tác Phòng chống bệnh sốt xuất huyết


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN

 

 
   

Số:  26  /KH- TrMN

V/v: Tăng cường công tác

Phòng chống bệnh sốt xuất huyết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

                                  Xuân Sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2015

 

 

                 Kính gửi: Các cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

               

          Thực hiện công văn số 2035/SGD&ĐT- CTTT ngày 19/8/2016 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Quảng Ninh về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong trường học;Thực hiện các nội dung công điện 1388/ CĐ- TTg ngày 5/8/2016 của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết

          Thực hiện công văn số 732/PDG&ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2016 V/v: Tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

          Để chủ động phòng, chống và không để dịch bùng phát, Trường Mầm Non Xuân Sơn yêu cầu các cán bộ giáo viên, nhân viên trong từng nhóm, lớp tại trường cần thực hiện một số nội dung sau:   

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho trẻ, giáo viên, nhân viên trong trường về nguyên nhân và hậu quả bệnh sốt xuất huyết, hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, không dùng chung vật dụng cá nhân như khăn mặt, chậu rửa mặt...Tránh tiếp xúc bệnh nhân đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, là cầu nối về phòng, chống dịch bệnh cho cộng đồng và gia đình

2. Huy động phụ huynh trẻ, giáo viên, nhân viên trong trường vận động nhân dân trên địa bàn tham gia tích cực vào chiến dịch diệt muỗi, diệt loăng quăng(bọ gậy) tại gia đình và nơi cư trú theo hướng dẫn của ngành y tế.Thực hiện vệ sinh trường, lớp học: khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải; giữ gìn vệ sinh nguồn nước; duy trì nền nếp vệ sinh hàng ngày trong và ngoài lớp học. Phát động đến CBGV, phụ huynh theo dõi, giám sát, hướng dẫn người dân trong cộng đồng cách phát hiện và xử lý triệt để ổ bọ gậy, vệ sinh môi trường, diệt muỗi trong gia đình.

3. Khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ mắc bệnh phải thông báo về trạm y tế phường, để có hướng chỉ đạo và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Trẻ nhiễm bệnh tại các nhóm, lớp cần phải cách ly ngay, cho trẻ nghỉ học ở nhà điều trị đồng thời phối hợp với trạm y tế phường xử lý triệt để ổ dịch, vệ sinh môi trường nơi trẻ bệnh, lau khử khuẩn các vật dụng của trẻ, theo dõi sát các trẻ học chung lớp với trẻ bệnh.

4. Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường trong công tác giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, và cha mẹ học sinh. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của trường, bảng phát tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; diệt bọ gây/loăng quăng, diệt muỗi, vệ sinh môi trường sống nhằm ngăn chặn ổ dịch bệnh sốt xuất huyết.

       Nhận được Công văn này, yêu cầu các cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện.

         

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Thực hiện);

- Lưu: VT, CM.

 

K.T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

   Hoàng Thị Thanh Hoa