DANH SÁCH BAN GIÁO VIÊN TRUNG TÂM HTCĐ XÃ XUÂN SƠN – NĂM 2012

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ TTHTCĐ

PHỤ TRÁCH

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Công Miên

PCT – GĐ TTHTCĐ

Giám đốc

Điều hành chung

0989541908

2

Nguyễn Xuân Bùi

HT THCS – PGĐ TTHTCĐ

P. giám đốc

HĐGD trường học

0975650655

3

Nguyễn Thị Mai

CCVH  – PGĐ TTHTCĐ

P.giám đốc

Học tập VH – XH

0943826178

4

Phạm Hồng Hạnh

GV THCS

Thường trực

Nhiệm vụ GV biệt phái

0977705018

5

Nguyễn Thế Nhường

CT Hội nông dân

Cộng tác viên

Học tập hội nông dân

01687334194

6

Cao Xuân Hồng

Trạm trưởng trạm y tế xã

Cộng tác viên

Học tập y tế

01694386436

7

Nguyễn Thị Nhị

CT Hội đồng nhân dân

Cộng tác viên

Học tập Hội đồng nhân dân

01682783339

8

Nguyễn Viết Lảm

CT Hội cựu chiến Binh

Cộng tác viên

Học tập Hội cựu chiến Binh

01688217029

9

Vũ Đức Quynh

CB tư pháp

Cộng tác viên

Học tập tư pháp

0988691439

10

Phùng Thị Hồng Hạnh

CT Hội phụ nữ

Cộng tác viên

Học tập Hội phụ nữ

0912300124

11

Trần Văn Hưng

CT Uỷ ban mặt trận tổ quốc

Cộng tác viên

Học tập Uỷ ban mặt trận tổ quốc

01266424578

12

Nguyễn Thị Phần

CT Hội chữ thập đỏ

Cộng tác viên

Học tập Hội chữ thập đỏ

0944476850

13

Nguyễn Kiên Cường

Bí thư Đoàn TN

Cộng tác viên

Học tập  Đoàn TN

0973342101

14

Nguyễn Tiến Huân

CT Hội người cao tuổi

Cộng tác viên

Học tập Hội người cao tuổi

01679723560

15

Nguyễn Văn Nghĩa

CN HTX NN & DVNN

Cộng tác viên

Học tập HTX NN & DVNN

01668808272

16

Cao Thế Sơn

TT Xuân Viên 1

Cộng tác viên

Học tập thôn Xuân Viên 1

0975682966

17

Nguyễn Thế Hùng

TT Xuân Viên 2

Cộng tác viên

Học tập thôn Xuân Viên 2

01643723994

18

Nguyễn Thị Hoa

TT Xuân Viên 3

Cộng tác viên

Học tập thôn Xuân Viên 3

01222241890

19

Ngô Minh Phú

TT Xuân Viên 4 + 5

Cộng tác viên

Học tập thôn Xuân Viên 4 + 5

0975106995

20

Nguyễn Văn Lợi

TT Mễ Sơn

Cộng tác viên

Học tập thôn Mễ Sơn

01682532982

21

Nguyễn Văn Thảo

TT Đông Sơn

Cộng tác viên

Học tập thôn Đông Sơn

01643893267

22

Hà Văn Bao

TT Xuân Cầm

Cộng tác viên

Học tập thôn Xuân Cầm

0915771345

23

Nguyễn Thị Vịnh

Thú y

Cộng tác viên

Học tập thú y

 

24

Nguyễn Văn Đủ

Trưởng công an

Cộng tác viên

Học tập pháp luật

0916459384

 

Giáo viên thường trực

 

 

 

Phạm Hồng Hạnh

T.M TTHTCĐ XÃ XUÂN SƠN

(Giám đốc)

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Miên