Asset Publisher

Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỉ niệm 84 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt nam( 18/11/1930- 18/11/2014)

Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỉ niệm 84 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt nam( 18/11/1930- 18/11/2014)

Ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại nhà văn hóa thôn Xuân Cầm xã Xuân Sơn đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỉ niệm 84 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt nam( 18/11/1930- 18/11/2014). Về dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Công Miên - Phó chủ tịch UBND xã và các đồng chí trưởng, phó thôn cùng toàn thể nhân dân trong khu dân cư.

Ngày 18/11 là Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và cũng là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Mục đích của Ngày hội là xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQVN trong thời kỳ mới. Thời gian qua, nhờ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân mà việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở các khu dân cư đã đạt được hiệu quả thiết thực.

    Đến dự ngày hội Đại đoàn kết , bà Nguyễn Thị Hương - người dân thôn  cảm nhận: Trong   những năm qua, cuộc vân động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thôn xóm" đã thực sự đi vào đời sống, động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từng nội dung được đề cập trong cuộc vân động đã ăn sâu vào đời sống của từng thôn xóm, giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa các thôn xóm.

    Trong không khí phấn khởi của Ngày hội, thay mặt trưởng thôn, bà Nguyễn Thị Lân     - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn cho biết: "Có được kết quả cao từ Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với ban điều hành thôn vận động nhân dân trong khu dân cư luôn đoàn kết, tương thân tương ái; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đó là: dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi". Nhìn lại 1 năm thực hiện các phong trào, các cuộc vân động, có thể nói cộng đồng dân cư đã có sự đoàn kết, gắn bó với nhau hơn. Ngay từ đầu năm, thôn Xuân Cầm đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân. Trong những cuộc hội nghị như thế, nhiều ý kiến tham gia góp ý đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bà con nhân dân. Việc bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa đã trở thành "nếp" của bà con ở địa bàn dân cư. Hàng năm vào những ngày lễ tết, nhất là Tết âm lịch,  tổ chức đến thăm hỏi, chúc Tết các gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách và chúc các cụ cao niên sống vui, sống khỏe, sống có ích, hoặc mỗi khi thôn xóm có người ốm đau hay có người qua đời cũng được  tổ chức tiễn đưa rất chu đáo... Vì thế, qua bình xét, trong năm 2014  trong thôn đã có tới 95% các hộ gia đình đạt văn hóa, 90% gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục. 

 

    Có thể nói rằng, những năm gần đây, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã thực sự lan tỏa và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân trên địa bàn Xã Xuân Sơn. Những hoạt động thiết thực từ việc hưởng ứng các phong trào đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kết quả đó là biểu hiện rõ rệt nhất của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của xã nhà.

 

 

 

                                                              Nguyễn Hằng