Asset Publisher

Hội đồng nhân dân xã Xuân Sơn tổ chức kỳ họp thứ XII HĐND xã khóaXIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Hội đồng nhân dân xã Xuân Sơn tổ chức kỳ họp thứ XII HĐND xã khóaXIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Ngày 15/01/2015, HĐND xã Xuân Sơn đã tiến hành tổ chức kỳ họp lần thứ XII HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tham dự ký họp có 45 đại biểu HĐND xã khóa XIX, cùng các đ/c lãnh đạo Đảng, các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ cùng ban lãnh đạo 7 thôn trên địa bàn xã.

       Ngày 15/01/2015, HĐND xã Xuân Sơn đã tiến hành tổ chức kỳ họp lần thứ XII HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tham dự ký họp có 45 đại biểu HĐND xã khóa XIX, cùng các đ/c lãnh đạo Đảng, các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ cùng ban lãnh đạo 7 thôn trên địa bàn xã.

       Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe Thường trực HĐND xã thông qua:Báo cáo kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2014 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2015; Báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách năm 2014, phương hướng nhiêm vụ thu chi ngân sách năm 2015; Báo cáo tờ trình về việc " Đề nghị phê duyệt dự toán thu chi ngân sách xã năm 2015"; Báo cáo của UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2014 nhiêm vụ trọng tâm năm 2015 và thông qua  nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND xã năm 2015, nghị quyết về chương trình hoạt động và giám sát của HĐND năm 2015, nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng an ninh năm 2015 và nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2015 đã được đại biểu biểu quyết thông qua.

       Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe UBND và các ngành chức năng trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những buổi tiếp xúc đại biểu hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp xung quanh một số ý kiến về:  đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương nội đồng, mương thoát nước, xây dựng nhà văn hóa, xây thêm trạm biến áp ở thôn Đông Sơn, việc giám sát chất lượng công trình … những ý kiến trên đã được các ngành có liên quan trả lời bằng văn bản tại kỳ họp.

       Thực hiện theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 22/11/2012 về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu, từ đó nhằm nâng cao trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và khảng định vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho nhân dân trong xã. 

Một số hình ảnh trong hội nghị

 

 

                                                                                            Nguyễn Hằng