Asset Publisher

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC CỤM II THỊ XA ĐÔNG TRIỀU

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC CỤM II THỊ XA ĐÔNG TRIỀU

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2015, tại văn phòng Đảng ủy phường Xuân Sơn thị xã Đông Triều, Hội Khuyến học cụm II đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học . Về dự hội nghị có Đ/C Nguyễn Văn Hùy hội trưởng hội khuyến học thị xã, Đ/C Trịnh phụ trách TTHTCĐ phòng GD& ĐT thị xã Đông Triều cùng các Đ/C trong hội khuyến học của phường Xuân Sơn, Hưng Đạo, Kim Sơn, Đông Triều và xã Hồng Phong về dự đông đủ

Đồng chí Nguyễn Văn Hùy hội trưởng hội trưởng hội khuyến học thị xã đã  nêu bật những đặc điểm, khó khăn, thuận lợi đối với giáo dục nói chung và công tác khuyến học nói riêng của  thị xã.


         Các đơn vị đã  trình bày báo cáo kết quả hoạt động công tác khuyến học đầu năm 2015 (Số liệu điều tra tổng kết GĐHH, DHHH, CĐKH; tổ chức thí điểm mô hình GĐHT, DHHT, CĐHT được công nhận) hoạt động thi đua chào mừng Đại Hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ  thị xã Đông Triều, Đại hội Hội Khuyến học thị xã, Trao đổi kinh nghiệm công tác khuyến học.
 

 Một số hình ảnh trong hội nghị:

 

 

                                                                                                                 TTHTCĐ Xuân Sơn