Asset Publisher

HỘI NGHỊ GIAO BAN CỦA UBND PHƯỜNG XUÂN SƠN

HỘI NGHỊ GIAO BAN CỦA UBND PHƯỜNG XUÂN SƠN

Thực hiện chương trình công tác tháng 7 của UBND phường, sáng nay 02 tháng 7 năm 2015 UBND phường Xuân Sơn tổ chức Hội nghị giao ban thường kì mở rộng. Về dự có Đ/C Nguyễn Văn Kì bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường, Các Đ/C trong HĐND, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể bí thư, trưởng phó thôn, măt trận của 7 khu về dự đông đủ.

Trong hội nghị, Đ/C Nguyễn Công Miên phó chủ tịch UBND phường đã đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 và các tháng tiếp theo năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm về sản xuất nông nghiệp có nhiều cố gắng, từ khâu tham mưu của HTXDV đến sự vào cuộc tích cực của các khu , vụ chiêm năm nay được mùa – năng xuất và sản lượng đều tăng so với cùng kì năm trước. Đàn gia súc, gia cầm giữ vững ổn định không có dich bệnh xẩy ra. Còn các mặt công tác khác trên các lĩnh vực đều được duy trì và thực hiên tương đối tốt. Và trong hội nghị Đ/C cũng chỉ ra những tồn tai cần phải phải khắc phục quyết liệt trong thời gian tới. Đó là công tác vận động giải phóng mặt bằng; tác phong  lề lối làm việc và chế độ báo cáo của một số cán bộ công chức; thu ngân sách; nợ xây dựng cơ bản….

          Nhiệm vụ triển khai trong tháng 7  là: Thu 2 loại quĩ và phí ( quỹ Quốc phòng an ninh, phí sử dụng đường bộ); Tổ chức tốt việc gieo cấy vụ mùa và kế hoạch thu sản phẩm vụ chiêm; Măt trận tổ quốc, các đoàn thể, ban lãnh đạo các khu phối hợp với công an phường chủ đông năm tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, thực hiên tốt kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trận tự, đặc biệt là những sự kiện lớn……. Và  nhiêm vụ 6  tháng cuối năm cũng được triển khai trong hội  nghị.

        Đ/ C Nguyễn Văn Kì bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường đã ghi nhận những kết quả đã đạt được và cũng chỉ rõ những việc trong thời gian tới cần phải làm ngay. Về lao đông sản xuất cần phải đánh giá, rà soát các loại giống lúa mới, cần có kế hoạch hợp lí, phù hợp với từng khu vực, chất đất cũng như vận động tuyên truyền nhân dân trong việc triển khai các loại giống lúa mới… Trong công tác chỉnh trang đô thị , thu phí lệ phí cũng như xây dựng cơ bản ….  cần được triển khai trong thời gian tới.

 Một số hình ảnh trong hội nghị:        

 

Toàn cảnh hội nghị

Đ/C phó chủ tịch UBND b/c hoạt đông 6 tháng đầu năm 2015

Phát biểu của Đ/C trưởng khu I

Đ/C bí thư, chủ tịch UBND phường phát biểu và chỉ đạo hội nghị.

 

 

                                                                TTHTCD phường Xuân Sơn