Asset Publisher

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thực hiện Khoản 3 Điều 62, Điều 66, Điều 67 chương VI Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Thông tri số 07/TTr-MTTW-BTT ngày 28/01/2016; Văn bản số 1971/MTTW-BTT ngày 19/4/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch số 11/KH-MTTQ, ngày 21/4/2016 của Ủy ban MTTQ tỉnh MTTQ Quảng Ninh về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đề người ứng cử vận động bầu cử.


        Chiều ngày 10/5/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Đông Triều phối hợp với Thường trực HĐND, UBND thị xã, Thường trực HĐND, UBND phường Xuân Sơn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình về, thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu HĐND thị xã và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm tại phường Xuân Sơn.

     Về dự Hội nghị có Ông Hà Hải Dương - Tỉnh ủy viên, phó bí thư thị ủy, chủ tịch UBND thị xã Đông Triều; Ông Nguyễn Quang Đán – Thị ủy viên, bí thư Đảng ủy phường Kim Sơn; Bà Nguyễn Thị Hường – Tổ trưởng phân loại gốm màu tập đoàn Hoàng Hà; Ông Lê Hồng Sơn - Ủy viên ban thường vụ chuyên viên hội nông dân thị xã Đông Triều; Bà Nguyễn Thị Huyền Thanh – Nhân viên nhà máy gạch viền trang trí; Ông Nguyễn Minh Thì – Phó chủ tịch hội nông dân thị xã Đông Triều; Ông Vương Văn Thuần – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Hưng Đạo; Ông Dương Duy Tùng – Phó chủ tịch HĐND phường Hưng Đạo; cùng các đại biểu cử tri của phường Xuân Sơn.

            Trong Hội nghị các ứng cử viên đã báo cáo với cử tri về dự kiến việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại biểu HĐND thị xã; Các cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm.

            Kết thúc Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã khóa XIX tại phường Xuân Sơn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã đã đề nghị cử tri phường Xuân Sơn hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân, sáng suốt lựa chọn, bầu đúng cơ cấu thành phần, đủ số lượng đại biểu QH khóa XIX và đại biểu HĐND các cấp góp phần cùng nhân dân trong cả nước thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIX và đại biểu HĐND các cấp

nhiệm kỳ 2016 – 2021.

           

Hình ảnh của Hội nghị:

 

Toàn cảnh của Hội nghị

 

Ông Hà Hải Dương - Tỉnh ủy viên, phó bí thư thị ủy,

chủ tịch UBND thị xã Đông Triều

 

Ông Vương Văn Thuần – Bí thư Đảng ủy,

chủ tịch HĐND phường Hưng Đạo

 

Cử tri Cao Xuân Hồng – Trạm trưởng trạm Y tế phường Xuân Sơn

* * * Hồng Hạnh * * *