Asset Publisher

PHƯỜNG XUÂN SƠN THAM GIA 2 NỘI DUNG GIẢI CẦU LÔNG GIA ĐÌNH NĂM 2015

PHƯỜNG XUÂN SƠN THAM GIA 2 NỘI DUNG GIẢI CẦU LÔNG GIA ĐÌNH NĂM 2015

Thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam, sáng ngày 27/6, Thị xã Đông

Triều đã tổ chức giải cầu lông gia đình Thị xã năm 2015. Giải được diễn ra trong hai ngày 27

và 28/6. Phường Xuân Sơn tham gia hai nội dung…


Tham gia giải cầu lông gia đình Thị xã Đông Triều năm 2015 gồm 30 đôi đại diện cho cácgia đình ở 13 xã, phường trên địa bàn Thị xã. Các đôi thi đấu với các nội dung thuộc 5 nhóm tuổi như: Đôi nam nữ (Vợ chồng) lứa tuổi 45 – 50 và 51 tuổi; Phường Xuân Sơn tham gia 02 nội dung Đôi nam ( bố - con trai) ở lứa tuổi 46 tuổi trở lên;  Đôi nữ ( mẹ - con gái) ở lứa 45 tuổi trở lên. Đây là những gia đình tiêu biểu của các địa phương trên địa bàn Thị xã  trong phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là môn cầu lông.

            Thông qua giải thi đấu cũng là dịp nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đồng thời qua đó để đánh  giá một cách đầy đủ, toàn diện hơn về công tác phát triển phong trào thể dục thể thao của các gia đình ở các địa phương. Từ đó tạo cơ sở tiền đề tiếp tục đẩy mạnh phong trào " Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên toàn địa bàn Thị xã nói chung phường Xuân Sơn nói riêng.