Asset Publisher

Tổng kết công tác mặt trận và các đoàn thể năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Tổng kết công tác mặt trận và các đoàn thể năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Xuân Sơn. Được sự thống nhất chỉ đạo của thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Đông Triều và thường trực Đảng ủy. Hôm nay, ngày 13/01/2015 Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã tiến hành tổng kết công tác MTTQ và các đoàn thể năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đồng chí trưởng phó ban công tác MTTQ của 7 thôn trên địa bàn xã Xuân Sơn

Trong Hội nghị đã đánh giá được các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong năm 2014 đã phát huy được vai trò của các tổ chức trong việc vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và phong trào của địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu cụ thể trọng tâm của năm 2015 với 3 mục tiêu chính là:

1.  Khắc phục những tồn tại, phát huy mặt tích cực, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp và sự tạo điều kiện của chính quyền trên mọi phương diện hoạt động. Tăng cường công tác vận động nhân dân tích cực các mô hình chuyển đổi sản xuất, quy vùng, hiến đất, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng thi công làm mới tuyến đường từ cầu Cầm đi Bình Khê.

2.  Xây dựng chương trình công tác năm găn với các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Xây dựng chương trình phối hợp với UBND xã với những nhiệm vụ cụ thể, rõ địa chỉ.Tích cực tham gia giám sát thực hiên qui chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt các nội dung về giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể theo Quyết định 217, 218 của Trung ương Đảng.

3.  Tiếp tục đổi mới hoạt động, quan tâm tới chất lượng hoạt động với phương châm rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ. Duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình hoạt động có hiệu quả, xây dựng các mô hình dân vận khéo, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, các điển  hình trong các phong trào. Tăng cường xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân.

 

Toàn cảnh hội nghị                              

                   

 

 

 

 

                                                        Nguyễn Hằng