Asset Publisher

Trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức chuyên đề "Đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ"

Trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức chuyên đề "Đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ"

Chiều ngày 14/4/2016, trường Tiểu học Xuân Sơn đã tổ chức chuyên đề về "Đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ"


 Tại buổi sinh hoạt, Hội đồng giáo dục nhà trường đã được dự giờ tiết Toán học lớp 1 của cô giáo Nguyễn Thị Dịu và tiết Tập đọc lớp 5 của cô giáo Vũ Thị Linh.

        Các tiết học diễn ra rất tự nhiên, sôi nổi, cả giáo viên và học sinh đều nhịp nhàng trong từng hoạt động. Học sinh càng hứng thú hơn khi các em được thảo luận, tháo gỡ để tìm ra kiến thức mới và rút ra được nội dung, ý nghĩa của bài học, từ đó các em đã nắm được bài học một cách nhẹ nhàng, hiệu quả.

            Sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm là hoạt động sinh hoạt chuyên môn mới, nhằm tạo cơ hội cho giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, đây cũng là một hoạt động sát thực để đánh giá chất lượng học tập của học sinh. Thông qua đó, mọi người cùng nhau tìm ra định hướng để khắc phục những điểm còn hạn chế của các em và tìm ra phương pháp áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau.

          Sau tiết dự giờ, các giáo viên đã thảo luận, trao đổi tích cực về các hoạt động của học sinh một cách khách quan. Từ đó mỗi giáo viên cũng tự rút ra phương pháp dạy học riêng cho đối tượng học sinh của lớp mình. 

Tiết Toán học lớp 1 của cô giáo Nguyễn Thị Dịu

Tiết Tập đọc lớp 5 của cô giáo Vũ Thị Linh

Các cô giáo dự giờ tiết học của lớp 1D

 

* * * Hổng Hạnh * * *