Chi bộ trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức kết nạp đảng viên mới.

Chiều ngày 09/01/2017, Chi bộ Trường Tiểu học Xuân Sơn đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho hai đồng chí Phạm Thị Năm và Phan Thị Thu Hà.

            Đây là hai quần chúng ưu tú có nhiều thành tích trong giảng dạy và rèn luyện. Trong những năm qua, công tác phát triển Đảng luôn là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ Trường Tiểu học Xuân Sơn. Qua đó bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên có trình độ, có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt để đảm bảo cho Đảng không ngừng phát triển lớn mạnh.

             Tại lễ kết nạp, đồng chí Phạm Thị Năm và đồng chí Phan Thị Thu Hà đã bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời hai đồng chí hứa sẽ tích cực phấn đấu để luôn xứng đáng với danh hiệu: người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Phan Thị Thu Hà đọc đơn xin vào Đảng

 

Đ/c Phạm Thị Năm đọc đơn xin vào Đảng

 

Đ/c Nguyễn Thị Hiền - Bí thư chi bộ

nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên

 

Đ/c Nguyễn Thị Hiền - Bí thư chi bộ

trao quyết định kết nạp đảng cho đ/c Phan Thị Thu Hà

 

Đ/c Nguyễn Thị Hiền - Bí thư chi bộ 

trao quyết định kết nạp đảng cho đ/c Phạm Thị Năm

 

***Hồng Hạnh***


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất