Trường THCS Xuân Sơn tổ chức ngoại khóa tuyên truyền ngày sách Việt Nam  

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4/2014. Hôm nay tại lễ chào cờ trường THCS Xuân Sơn đã tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền ngày sách Việt Nam

Others:

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
Mới nhất