Đối thoại chính sách liên quan đến trẻ em 

Căn cứ thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh và tổ chức AC Thụy Điển (Adoptions Centrum) ngày 20/4/2014. Căn cứ kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh phí dự án "Tăng cường sự tham gia của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Quảng Ninh vào quá trình ra quyết định về những vấn đề có liên quan" 6 tháng đầu năm đã được Văn phòng dự án AC Thụy Điển phê duyệt.

 

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021  

Thực hiện Khoản 3 Điều 62, Điều 66, Điều 67 chương VI Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Thông tri số 07/TTr-MTTW-BTT ngày 28/01/2016; Văn bản số 1971/MTTW-BTT ngày 19/4/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch số 11/KH-MTTQ, ngày 21/4/2016 của Ủy ban MTTQ tỉnh MTTQ Quảng Ninh về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đề người ứng cử vận động bầu cử.

Đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp phường Xuân Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021  

Thực hiện Luật HTX số 23/2012/QH 13 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; Công văn 445/KT ngày 03/12/2015 của phòng Kinh tế thị xã Đông Triều về Hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong chuyển đổi HTX hoạt động theo luật HTX năm 2012 và tổ chức Đại hội thành viên HTX nông nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết số 18 – NQ/ĐU ngày 01/01/2016 của Đảng ủy phường Xuân Sơn về phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Trường mầm non Xuân Sơn tổ chức hội thi " Bé mầm non với dinh dưỡng và phát triển vận động"  

Nhằm phát triển thể lực và các tố chất vận động, rèn luyện sự khéo léo cũng như kỹ năng giao tiếp của trẻ, sáng ngày 06/05/2016, Trường Mầm non Xuân Sơn tổ chức Hội thi " Bé Mầm non với dinh dưỡng và phát triển vận động" năm học 2015 -2016.

Đại hội đại biểu Người cao tuổi nhiệm kỳ 2016 - 2021  

Thực hiện Công văn số 54-CV/NCT ngày 05/9/2015 của tỉnh Quảng Ninh, Kế hoạch số 47 ngày 20/9/2015 của Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã Đông Triều về việc tổ chức Đại hội đại biểu Người cao tuổi xã, phường (nhiệm kỳ 2016 – 2021) để chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu Người cao tuổi thị xã Đông Triều .

Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ lần thứ III nhiệm kỳ 2016 - 2021  

Thực hiện Hướng dẫn số 34/HD-CTĐ và kế hoạch số 33/KH-CTĐ ngày 08/9/2015 của Ban thường vụ Hội CTĐ Thị xã Đông Triều về việc tổ chức Đại hội Hội CTĐ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trường Tiểu học Xuân Sơn phát động cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ năm 2016  

Sáng ngày 25/4/2016, trường Tiểu học Xuân Sơn đã tổ chức phát động cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ năm 2016.

Trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức ngày hội đọc sách năm học 2015 - 2016  

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Đông Triều và kế hoạch giáo dục của nhà trường, sáng ngày 21/4/2016, trường Tiểu học Xuân Sơn đã tổ chức ngày hội đọc sách năm học 2015 - 2016.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 - phường Xuân Sơn  

Chiều ngày 15/4/2016, tại Hội trường Đảng ủy phường Xuân Sơn Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường Xuân Sơn, tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
Mới nhất