Kế hoạch hoạt động tháng 4/2020


TRUNG TÂM HTCĐ

PHƯỜNG XUÂN SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/KH-TTHTCĐ

     Xuân Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2020

                                                                           

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020

 

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Xuân Sơn;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn;

            - Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn xây dựng Kế hoạch hoạt động tháng 4/2020 cụ thể như sau:

 

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới Corona gây lên trên địa bàn. 

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các TNXH.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch, vệ sinh ngõ xõm vào chủ nhật hàng tuần.

- Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như:

+ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 (Âm lịch) Tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của các Vua Hùng.

+ Ngày thành lập Quân chủng Phòng không (01/4/1953).

+ Ngày thành lập Hội nhà văn Việt Nam (01/4/1957). 

+ Ngày hiến máu nhân đạo (7/4).

+ Ngày pháp luật thế giới (22/4).

+ Ngày an toàn giao thông đường bộ toàn cầu (23/4).

+ Ngày nước sạch và môi trường Việt Nam (29/4).

+ Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/04/1975).

+ Ngày Quốc tế lao động (01/5)

- Tuyên truyền luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2015.

- Tuyên truyền luật đất đai năm 2013.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

- Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới. Giảm thiểu mất cân bằng giới khi sinh.

- Tiếp tục tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục  duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, giáo viên) của Trung tâm HTCĐ

   phường Xuân Sơn.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 07 khu trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Xuân Sơn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/3/2020 đến 25/4/2020

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 07 khu và hội trường UBND phường Xuân Sơn, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4/2020; Báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Xuân Sơn nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả.

* Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 07 khu; các trường MN, TH, THCS; Trạm y tế, các cơ quan xí nghiệp; toàn bộ nhân dân trên địa bàn phường Xuân Sơn.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4/2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra ./.

5. Kinh phí tổ chức

- Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn.

- UBND phường Xuân Sơn.

- Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Kiên Cường

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu