LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM HTCĐ XÃ XUÂN SƠN THÁNG 10/2013: TUẦN 04 (Từ ngày 21/10/2013->26/10/2013)


LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM HTCĐ XÃ XUÂN SƠN

 

 

THÁNG 10/2013: TUẦN 04 (Từ ngày 21/10/2013->26/10/2013)

STT

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

1

Thứ 2: 21/10/2013

GV biệt phái thường trực tại Trung tâm HTCĐ

 

2

Thứ 3: 22/10/2013

GV biệt phái thường trực tại Trung tâm HTCĐ

 

3

Thứ 4: 23/10/2013

- GV biệt phái:

+ Giảng dạy tại Trường THCS Xuân Sơn

+ Thường trực tại Trung tâm HTCĐ

 

4

Thứ 5: 24/10/2013

GV biệt phái thường trực tại Trung tâm HTCĐ

 

5

Thứ 6: 25/10/2013

- GV biệt phái:

+ Giảng dạy tại Trường THCS Xuân Sơn

+ Thường trực tại Trung tâm HTCĐ

 

6

Thứ 7: 26/10/2013

- GV biệt phái:

+ Giảng dạy tại Trường THCS Xuân Sơn

+ Thường trực tại Trung tâm HTCĐ: Cập nhật thông tin vào trang Web.

 

 

 

 

 

Trung tâm HTCĐ xã Xuân Sơn