THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT


THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

             * Về cơ sở vật chất:

- Trung tâm HTCĐ xã Xuân Sơn có: Phòng thường trực chung với Phòng Văn Hoá xã và Khuyến học, Trung tâm có 01 máy tính đã nối mạng, 01 máy in, 01 bàn đặt máy tính, 01 Micro đặt bàn, 04 vợt cầu lông, 01 bảng viết có giá kê, 01 tủ đựng tài liệu 2 buồng, 01 tủ sách báo 4 buồng, biển trung tâm (cơ bản đáp ứng được hoạt động của trung tâm).

            - Kết quả điều tra trên địa bàn: Xã Xuân Sơn là xã đồng bằng của huyện, có 2168 hộ với 6892 nhân khẩu - trong đó nữ là 3603 người, người dân chủ yếu là dân tộc Kinh. Trình độ dân trí mức khá. Dân cư sống tập trung ở 3 khu chính: Xuân Viên, Mễ Sơn và Đông Sơn, được chia làm 7 thôn, thôn đông nhất là thôn Mễ Sơn có 1314 người. Lao động trong độ tuổi: 3.684 người, chiếm tỷ lệ 59,3%. Xuân Sơn đã có 7/7 làng văn hoá cấp huyện.

- Điều kiện thuận lợi: có được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, chính quyền, nhân dân có truyền thống hiếu học, dân cư sống tập trung. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chăm lo xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp từ xã đến thôn và các nhà trường. Hiện tại trung tâm cơ bản có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để hoạt động và phát triển.

Tuy nhiên còn một số khó khăn: Tỉ lệ lao động qua đào tạo mới đạt khoảng

30,5% lao động trong độ tuổi làm bán công nghiệp (lao động phổ thông) ở nhiều Công ty xí nghiệp do vậy trung tâm khó có thể mở các lớp học nghề hoặc chuyển giao khoa học kỹ thuật.

- Đánh giá khái quát về thực trạng: Hiện tại Trung tâm HTCĐ xã Xuân Sơn có đủ các điều kiện cần thiết để hoạt động và phát triển.

 

TTHTCĐ XÃ XUÂN SƠN