LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM HTCĐ XÃ XUÂN SƠN THÁNG 10/2013: TUẦN 05 (Từ ngày 28/10/2013->02/11/2013)


STT

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

1

Thứ 2: 28/10/2013

GV biệt phái thường trực tại Trung tâm HTCĐ

- Chiều lấy Tin bài tại  Trường tiểu học về “Hội thi rung chuông vàng cho học sinh khối lớp 5”.

 

2

Thứ 3: 29/10/2013

GV biệt phái thường trực tại Trung tâm HTCĐ

- - Chiều lấy Tin bài tại  Trường tiểu học về “Chung tay ủng hộ đồng bào Miền trung bị lũ lụt”

 

3

Thứ 4: 30/10/2013

- GV biệt phái:

+ Giảng dạy tại Trường THCS Xuân Sơn

+ Thường trực tại Trung tâm HTCĐ

 

4

Thứ 5: 31/10/2013

GV biệt phái thường trực tại Trung tâm HTCĐ

 

5

Thứ 6: 01/11/2013

- GV biệt phái:

+ Giảng dạy tại Trường THCS Xuân Sơn

+ Thường trực tại Trung tâm HTCĐ

 

6

Thứ 7: 02/11/2013

- GV biệt phái:

+ Giảng dạy tại Trường THCS Xuân Sơn

+ Thường trực tại Trung tâm HTCĐ: Cập nhật thông tin vào trang Web.

 

 

 

 

 

Trung tâm HTCĐ xã Xuân Sơn