KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019


TRUNG TÂM HTCĐ

PHƯỜNG XUÂN SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/KH-TTHTCĐ

     Xuân Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2019

                                                                           

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019

 

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Xuân Sơn;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn;

            - Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn xây dựng Kế hoạch hoạt động tháng 3/2019 cụ thể như sau:

 

1. Dự kiến các hoạt động

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tìm hiểu lịch sử quê hương đất nước.

- Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như:

+ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 (Âm lịch) Tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của các Vua Hùng.

+ Ngày thành lập Quân chủng Phòng không (01/4/1953).

+ Ngày thành lập Hội nhà văn Việt Nam (01/4/1957). 

+ Ngày hiến máu nhân đạo (7/4).

+ Ngày pháp luật thế giới (22/4).

+ Ngày an toàn giao thông đường bộ toàn cầu (23/4).

+ Ngày nước sạch và môi trường Việt Nam (29/4).

+ Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/04/1975).

+ Ngày Quốc tế lao động (01/5)

- Tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt Luật VSATTP và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ các khu, các bếp ăn tập thể, trường MN, TH;

- Tuyên truyền luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2015.

- Tuyên truyền luật đất đai năm 2013.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

- Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới. Giảm thiểu mất căn bằng giới khi sinh

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, giáo viên) của Trung tâm HTCĐ

   phường Xuân Sơn.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 07 khu trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Xuân Sơn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/3/2019 đến 25/4/2019

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 07 khu và hội trường UBND phường Xuân Sơn, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4/2019; Báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Xuân Sơn nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả.

* Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 07 khu; các trường MN, TH, THCS; Trạm y tế, các cơ quan xí nghiệp; toàn bộ nhân dân trên địa bàn phường Xuân Sơn.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4/2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra ./.

5. Kinh phí tổ chức

- Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn.

- UBND phường Xuân Sơn.

- Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Công Miên

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu