Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020


TRUNG TÂM HTCĐ

PHƯỜNG XUÂN SƠN

–––––––––––––––

Số: 08/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Sơn, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn

 

 
 

 

 

 

 

Thực hiện Thông báo của GD&ĐT ngày 02/7/2020 Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều V/v Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn năm 2020. Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 cụ thể như sau:

 

I. Đánh giá khái quát tình hình của Trung tâm HTCĐ năm 2019 - 2020

1. Đặc điểm tình hình địa phương

a. Thuận lợi:

- Xuân Sơn là một phường đồng bằng về phía đông thị xã Đông Triều. Tổng diện tích tự nhiên trong địa giới hành chính của phường là 659,76 ha. Có trên 2.700 hộ với trên 9.000 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Kinh. Trình độ dân trí mức trung bình khá. Mật độ dân cư 986 người/ km2, dân cư sống tập trung ở 3 khu chính: Xuân Viên, Mễ Sơn và Đông Sơn, được chia làm 7 khu (Khu Xuân Viên 1; Xuân Viên 2; Xuân Viên 3; Xuân Viên 4; Mễ Sơn; Đông Sơn; Xuân Cầm)

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

- Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

- Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

- Nguồn nhân lực dồi dào, chiếm tỷ lệ 52,9%.

- Diện tích mặt nước và các khu vùng bãi trũng thích hợp cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản, khoanh nuôi thuỷ sinh như con Rươi, cáy, zon, cá nước ngọt kết hợp phát triển kinh tế gia trại vừa và nhỏ.

- Ngoài diện tích khu vùng bãi trũng còn lại trên 200ha đất cây hàng năm có đặc điểm không bị úng lụt, hệ thống thuỷ lợi chủ động tưới tiêu thích hợp cho việc thâm canh, chuyên canh trồng rau màu các loại. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn phường đã thu hút lực lượng lớn lao động nhàn rỗi nông nghiệp tại địa phương vào làm việc, đem lại thu nhập đáng kể cho các hộ dân góp phần làm thay đổi bộ mặt làng quê nông thôn.

b. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.  

- Nhân dân còn bận nhiều công việc.

- Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

- Lực lượng lao động trẻ tham gia làm việc tại các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề khác nên việc mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương....v.v.......đối tượng được tiếp cận cơ bản vẫn là người trung niên và cao tuổi.

2. Công tác triển khai và thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên:

- Đã xây dựng nội quy hoạt động và thực hiện nghiêm túc trong năm 2019 - 2020.

- Thực hiện tốt công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ của Trung tâm theo đúng quy định.

          3. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch hoạt động:

- Thường xuyên chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTCĐ.

- Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc: Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn của Trung tâm HTCĐ thị xã và Sở.

 - Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó giám đốc (phụ cấp trách nhiệm): Chi đúng, đủ theo QĐ số: 3607/QĐ – UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Điều kiện làm việc (văn phòng, trang thiết bị) của lãnh đạo Trung tâm HTCĐ được đảm bảo.

- Thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể nhân dân để triển khai tổ chức các hoạt động theo đúng chương trình và kế hoạch đã đặt ra.

 - Thường xuyên tuyên truyền, vận động mọi người tham gia học tập tại Trung tâm HTCĐ, qua nhiều kênh như các ban ngành đoàn thể phường, HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, trường học.

          4. Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực

- Việc sử dụng nguồn kinh phí của Trung tâm HTCĐ: Sử dụng đúng mục đích và đúng đối tượng.

- Sự hỗ trợ về nguồn lực: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các ban ngành đoàn thể hỗ trợ việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động (hội trường, bàn ghế, thiết bị âm thanh, thiết bị vi tính, văn phòng, tủ sách,…): Cơ bản được trang bị từ trước, các lớp tập huấn sử dụng hội trường của UBND phường, các nhà văn hóa của khu.

5.  Kết quả tổ chức thực hiện:

- Công tác điều tra nhu cầu học tập, việc nắm bắt về nhu cầu học tập của người dân: Thông qua nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương; qua Thường trực các tổ chức, đoàn thể; qua cán bộ khu, BCH các chi hội và qua thường trực tại Trung tâm để nắm bắt nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn phường.

          - Thông tin về nội dung, địa điểm, thời gian học kịp thời đến người dân: Qua việc phát hành giấy mời; qua điện thoại và qua kế hoạch hoạt động của Trung tâm (cổng thông tin điện tử).

          - Công tác tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia học tập: Qua hệ thống loa truyền thanh của phường, qua cán bộ các tổ chức, đoàn thể và qua cán bộ khu, xóm, trường học.

          - Các hình thức tổ chức lớp học:

          + Tổ chức lớp học phù hợp đối tượng, điều kiện người học và nội dung của chuyên đề: Nhân dân 07 khu: Các Luật mới ban hành, phương pháp tổ chức các cuộc họp; Các chi bộ: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội phụ nữ: Bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình; Hội người cao tuổi: Các biện pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

          + Tổ chức lớp học theo câu lạc bộ: Các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, trồng trọt, chăn nuôi.

          + Tổ chức lớp học trong đó người học thường xuyên được trao đổi, thảo luận, được hướng dẫn tự học và sử dụng Internet vào học tập: Hội nông dân: Hướng dẫn khai thác và sử dụng mạng Internet về trồng trọt, chăn nuôi; Lãnh đạo các khu: Hướng dẫn khai thác và sử dụng mạng Internet để phục vụ công tác tại các khu.

          - Tổ chức các hội thi, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động: Kết hợp với các nhà trường tổ chức cho giáo viên và học sinh.

          - Công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ hoạt động trung tâm: Thực hiện theo đúng hướng dẫn và yêu cầu của Phòng, Sở Giáo dục - Đào tạo.

6. Kết quả thực hiện

TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp

 

Tổng số lượt người tham gia

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục chương trình sau biết chữ

0

0

2

Học nghề ngắn hạn

0

0

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật

06

81

4

Chuyên đề  Giáo dục sức khỏe

18

6724

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

36

1023

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

27

6299

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

0

0

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

0

0

9

Chuyên đề của chương trình khác

06

88

10

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

02

640

 

TỔNG

95

14.855

 

II. Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

1. Kế hoạch tháng 7/2020

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường Xuân Sơn.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 7

- Ngày Dân số Thế giới 15-7-1950. 

- Ngày truyền thống thanh niên xung phong 17-7-1966,.

- Kỷ niệm ngày ký hiệp định Giơnevơ; 

- Ngày thương binh, liệt sĩ.

- Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ 1.1.2016, Chính quyền điện tử. Những điểm mới trong Luật bầu cử Quốc hội, HĐND.

- Chính quyền điện tử. Những điểm mới trong Luật bầu cử Quốc hội, HĐND. Những điểm mới trong Luật Căn cước công dân năm 2014

- Tuyên truyền luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có hiệu lực từ 1.1.2015.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

- Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu phố

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Tổ chức cho nhân dân và học sinh trên toàn địa bàn phường đọc sách trong Thư viện tại Trung tâm văn hóa phường.

- Tiếp tục dạy bơi miễn phí cho học sinh trên toàn địa bàn phường

2. Kế hoạch tháng 8/2020

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường: tổ chức các hoạt động kỷ niệm; chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8 như: 01/8/1930 :

+ Ngày truyền thống công tác Tư tưởng Văn hóa của Đảng 10/8;

+ Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam. 19/8/1945, Chiến thắng Cách mạng tháng 8 (19/8/1945)

+ Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9/1945.

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2020 - 2021

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

- Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Tổ chức cho nhân dân và học sinh trên toàn địa bàn phường đọc sách trong Thư viện tại Trung tâm văn hóa phường.

- Tiếp tục dạy bơi miễn phí cho học sinh trên toàn địa bàn phường.

3. Kế hoạch tháng 9/2020

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường Xuân Sơn tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 9 như: 2/9: Quốc khánh (1945). Ngày chủ tịch HCM qua đời (1969), 12/9/1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh, 20/9/1977: VN trở thành thành viên Liên hiệp quốc, 23/9/1945: Nam Bộ kháng chiến, 27/9/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn.

- Chuẩn bị tốt cho các hoạt động chào mừng khai giảng chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tích cựu tham gia các hoạt động của phường và của thị xã như: Ngày chủ nhật xanh, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp…

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021

- Chuẩn bị tốt các hoạt động khai giảng hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm học 2020-2021.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

- Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu phố

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Tổ chức cho nhân dân và học sinh trên toàn địa bàn phường đọc sách trong Thư viện tại Trung tâm văn hóa phường.

4. Kế hoạch tháng 10/2020

- Tham mưu với UBND phường tổ chức Lễ khai giảng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020-2021.

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường Xuân Sơn, tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 10 như:

- Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10.

- Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2003).

- Ngày thành lập hội nông dân Việt Nam (14/10/1930). 

- Ngày Dân vận của cả nước: 15/10/1930. 

- Ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956).

- Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930). 

- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện như thư viện trường học, thư viện Trung tâm văn hóa thể thao phường.

- Các hoạt động được triển khai ở tất cả các cơ sở giáo dục và được duy trì thường xuyên hàng tuần, tháng.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Tuyên truyền trong nhân dân về khoa học kỹ thuật gieo trồng theo mùa vụ.

- Duy trì phòng chống bệnh dịch, giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong thời tiết giao mùa.

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong phường tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong phường Xuân Sơn.

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các khu phố văn hóa.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi ở phường Xuân Sơn

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

5. Kế hoạch tháng 11/2020

- Tuyên truyền, tổ chức nhiều các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng như:

+ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

+ Khởi nghĩa Tam Kỳ 23/11/1940.

+ Thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam 23/11/1946.

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh và của địa phương như: tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của Trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục phối hợp với các ban ngành trong phường, tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các khu phố văn hóa.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

6. Kế hoạch tháng 12/2020

- Kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12);

- Kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12);

- Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12);

- Kỷ niệm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12)

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong phường tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các khu phố văn hóa.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ PHƯỜNG

P.GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Kiên Cường

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu