Kết quả hoạt động tháng 7/2020


TRUNG TÂM HTCĐ

PHƯỜNG XUÂN SƠN

–––––––––––––––

Số: 09/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

     Xuân Sơn, ngày 25 tháng 7  năm 2020

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

  THÁNG 7/2020

 

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 7/2020

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.                       

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

Từ 26/6/2020

đến

25/7/2020

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

b, Giáo dục sức khỏe

03

102

Trạm y tế phường.

 

c, Giáo dục môi trường

01

336

Trường THCS Xuân Sơn.

 

d, Văn hóa xã hội

11

234

Trường THCS Xuân Sơn, Trường Mầm non; Phòng VHTT thị xã; Liên đoàn lao động tỉnh; Đảng bộ thị xã Đông Triều;Sở văn hóa và thể thao; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Nhân dân 07 khu phường Xuân Sơn; .

 

e, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

 

 

 

5

Hoạt động của

 các câu lạc bộ

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

 

 

 

TỔNG

15

 

672

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 8/2020

     1. Dự kiến các hoạt động                  

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới Corona gây lên. 

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường Xuân Sơn tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8 như:

+ 01/8/1930: Ngày truyền thống công tác Tư tưởng Văn hóa của Đảng.

+ 10-8: Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam.

+ 19-8-1945: chiến thắng Cách mạng tháng 8.

+ 19-8-1945: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam.

- Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9/1945.

- Tổ chức dạy bơi cho học sinh trong toàn phường.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

- Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu phố

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 07 khu trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Xuân Sơn.

3. Thời gian tổ chức:

- Tháng 8 năm 2020.

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND phường.

- Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn thực hiện.

- Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ phường, UBND phường, xã hội hóa từ các ban ngành.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M BGĐ TTHTCĐ PHƯỜNG

P.GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Kiên Cường

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu