Bộ máy tổ chức


 

 

Họ và tên

Nguyễn Công Miên

Chức vụ

Giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

12/02/1968

Điện thoại

0989541908

TĐCM

ĐH - Kỹ sư Nông nghiệp

Email: tthtcd.xuanson.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Nguyễn Xuân Bùi

Chức vụ

Phó đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

20/4/1954

Điện thoại

0975650655

TĐCM

ĐH sư phạm

Email: tthtcd.xuanson.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Mai

Chức vụ

Phó đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

04/11/1969

Điện thoại

0943826178

TĐCM

ĐH – Kỹ sư Nông nghiệp

Email: tthtcd.xuanson.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Phạm Hồng Hạnh

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

03/3/1977

Điện thoại

0977705018

TĐCM

ĐH Ngoại Ngữ

Email: tthtcd.xuanson.dt@dongtrieu.edu.vn